برقراری ارتباطات بین دفاتر مرکزی و شعب

برقراری ارتباطات بین دفاتر مرکزی و شعب

برقراری ارتباط بین مراکز مختلف سازمان هایی که دارای بیش از یک شعبه هستند به یکی از ضروریات تبدیل شده است. پراکندگی این شعب ممکن است در یک شهر، کشور و یا حتی در نقاط مختلف جهان باشد.

بهبود ساختار شبکه

بهبود ساختار شبکه

شرکت مهندسی "امداد کامپیوتر تهران" به پشتوانه تجربه متخصصان و کارشناسان خود که در طی سال ها بررسی و عیب یابی شبکه هاي کامپیوتري مشتریان مختلف خود کسب کرده است خدمات خود را در در زمینه عیب یابی و بهینه سازي شبکه هاي موجود در سازمان ها و شرکت هاي مختلف و با رعایت استانداردهاي بین المللی ارائه می دهد.

مشاوره و طراحی انواع شبکه

مشاوره و طراحی انواع شبکه

توسعه فیزیکی و فنی شبکه هاي کامپیوتري، پیشـــــرفت سریع فناوري، و توســعه کاربردهاي شـــبکه نیاز به دانش فنی، تجربه و تسـلط به آخرین دستاوردهاي فناوري را در طراحی شبکه بیش از پیش نمایان ساخته است

پیاده سازی انواع شبکه ها

پیاده سازی انواع شبکه ها

خدمات پیاده سازی شبکه با هدف اجرا، توسعه، یا بهبود ساختار و زیربنای شبکه کامپیوتری سازمان ها و شرکت ها ارائه می شوند.

منتظر صدای گرم شما هستیم

ما و همه ی همکارانمان مشتاقیم تا بتوانیم مشکلات نرم افزاری و سخت افزای شما را برطرف سازیم.

کافی است به محض وقوع مشکل با کارشناسان امداد کامپیوتر تهران تماس بگیرید تا برای تشخیص و رفع آن اقدام شود. بررسی هیچ موضوعی به وقتی دیگر موکول نخواهد شد. روی ما حساب باز کنید...

اعزام فوری کارشناس به محل

دورترین نقطه از شهر هم که باشید پس از پایان تماس شما و ثبت سرویس توسط ما حداکثر تا یک ساعت کارشناس نرم افزار یا تکنسین تعمیرات در محل شما حاضر و آماده خدمت رسانی می باشد.

 

آدرس امداد کامپیوتر