پیاده سازی انواع شبکه ها

پیاده سازی انواع شبکه ها

خدمات پیاده سازی شبکه با هدف اجرا، توسعه، یا بهبود ساختار و زیربنای شبکه کامپیوتری سازمان ها و شرکت ها ارائه می شوند.

این خدمات که شبکه های کابلی (Cabled) و شبکه های بیسیم (Wireless) را شامل می شود، شامل مراحل زیر است:

  1.  بررسی و شناخت وضعیت موجود و نیازهای جاری و آتی کاربران در سازمان هدف
  2.  طراحی شبکه شامل مشخصات فنی تجهیزات و نقشه ارتباطات و ساختار شبکه
  3.  پیاده سازی طرح تایید شده براساس استانداردهای بین المللی                
  4.  بررسی و تست کارکرد توسط ابزارهای به روز تست شبکه و ارائه گزارش نهایی

"امداد کامپیوتر تهران" پیاده سازی شبکه را در دو صورت، راه اندازی شبکه از ابتدا و رفع مشکلات شبکه هایی که از قبل راه اندازی شده اند را بر عهده گرفته و روش های جداگانه برای اجرا و پیاده سازی و پشتیبانی آنها در نظر می گیرد.

پس از ارائه درخواست اولیه ازطرف مشتری، بازدید اولیه توسط کارشناس فنی امداد کامپیوتر تهران انجام خواهد شد. ابتدا کلیه نیازهای کارفرما ثبت شده، سپس از بستر موجود شبکه اطلاعات لازم تهیه می شود و یا در صورت فلت بودن شبکه (به این مفهوم که تا آن لحظه هیچ اقدامی انجام نشده است)، بررسی جهت نوع اجرا انجام خواهد شد. موارد مهم در این بازدید ابتدا نیاز کارفرما، سپس تجهیزات موجود می باشد.

موارد مهم دیگر در این بازدید شبکه شامل :

  1. نوع بستر ارتباطی مانند کابلی یا بیسیم (پسیو شبکه)
  2. تعداد افراد استفاده کننده
  3. میزان و نوع منابع موجود مانند انواع سوئیچ، سرور،روتر، Storage، فایروال و ….
  4. بررسی مسائل امنیتی
  5. در صورت شعبه ای بودن شبکه، محل شعبات، نحوه ارتباط با شعب و ….
  6. و سایر موارد جزو آنالیزهای اولیه می باشند.

جمع بندی

از تمامی این مرحله گزارشی تهیه خواهد شد. این گزارش توسط مدیران ارشد بررسی شده و نتیجه در غالب یک طرح فنی به کارفرما ارائه خواهد شد. موارد مورد نیاز به طرح اولیه اضافه و یا از آن حذف خواهد شد و نتیجه نهایی پس از اصلاحات در قالب یک پیش فاکتور اولیه به کارفرما ارائه خواهد شد.

 


چاپ   ایمیل